SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( KEHF SURE-İ ŞERİFESİ )

KEHF SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ

*Bir kimse kehf sure-i şerifesinin son ayetlerini perşembe gecesi uyumak üzere yatağa girince okursa cenab-ı hakk o kimseyi ihsan buyurduğu nimetlere gereği gibi şükretmeyi muvaffak kılar.

*Bir kimse kehf sure-i şerifesini her hangi bi cuma günü okusa cenab-ı hakk gökle yer arasında o kimse için bir nur yaratır. Gerektiğinde o nur o kimsenin karşısına bir ikram olarak çıkar. Bu sure-i şerifeyi okumanın kabir azabını ve deccal fitnesini defettiği hususunda da rivayetler vardır. Bu sure-i şerifeyi okumayı alışkanlık haline getiren kimse ile mekke-i mükerreme arasında bir nur şeridi uzanır da cenab-ı hakk o kuluna o nuru takip ettirerek mekkeye ulaşmasını nasip eder.

*Bir kimse bu sure-i şerifeyi bir cam kap içerisine yazıp bu kabı evinin bir köşesine koyarsa fakir kalmak boçlu düşmek başkalarından zarar ve kötülük görmek gibi endişelere karşı kendisini emniyet altına almış olur.

*Bir kimse bu sure-i şerifeyi temiz bir kağıt üzerine usulünce yazıp bir hububat ambarının içerisine bırakırsa o ambar hırsızlık soygun ve haşereler tarafından tehlikeye uğratılmaz korunmuş olur.

KEHF SURESİNİN ESRARI

EVİNDE BEREKET GÖRMEK İÇİN

DÜŞMANIN PERİŞAN OLMASI İÇİN

ZALİM KİŞİYİ PERİŞAN ETMEK İÇİN

KIYMETLİ BİR MALIN YERİNİ UNUTAN İÇİN

Kehf sure-i şerifesinden yukarıda saydığımız ihtiyaçlar içinde istifade edilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !