SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( MERYEM SURE-İ ŞERİFESİ )

MERYEM SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

KORKU KABUSLARI GEÇİRMEKTE OLAN KİŞİLER İÇİN

Bir kimse camdan yapılmış bir kap içerisine meryem sure-i şerifesini yazıp evin bir tarafına koyar veya asarsa cenab-ı hakk o evin hayır ve bereketini artırır.

Bu sure-i şerifeyi evinin içine asan kimse  bir türlü halledemediği ve çözemediği bir sıkıntısını rüya yolu ile görmeye muvaffak olur.

Bu sure-i celileyi evinin her hangi bir duvarına asarsa veya yazarsa ev hırsızdan ve hırsızlıktan korur.

Korku kabusları gecirmekte olan bir kimse bu sure-i şerifeyi safranla usulüne uygun bir kağıda yazar temiz bir kab suyun içine bırakıp bu sudan içerse rahat ve huzura kavuşur.

BİR YÜZÜĞÜN KAŞI ÜZERİNE

Bir kimse her hangi bir perşembe günü oruç ve riyazetle geçirir ve günün ilk saatinde sure-i şerifenin ilk ayet-i olan ( kaf, ha, ya, ayn, sad ) şifresini bir yüzüğün kaşı üzerine kazır. Yüzükte taş olarak bulunan herhangi bir kıymetli taş üzerinede kazdırabilir. Bu yüzük sahibi tarafından taşınmaya devam edilirse hayatta bir çok şeye muvaffak olur ve bütün arzuları eline kolaylıkla gecer herkez tarafından sevilen sayılan bir kimse olur.

KAYBOLAN KİMSE

Bir kimse bir hususu bilmekte sıkıntıya düşerse bir türlü o sıkıntıya düştüğü hususta kendi kendini aydınlatıp feraha kavuşamazsa yukarıda bahsedilen hazırlanmış yüzüğü alıp başının altına koysa ve öylece uyusa rüyasında bilmekte güçlük çektiği ve sıkıntıya düştüğü şey muhakkak suretle kendisine bildirilir. Ancak bu kimsenin abdestli olarak yatmış olması gerekmektedir eğer bu durum kaybolan bir kimsenin durumunu merak etme meselesi ise kaybolan kimse bu tertip ile görülecek rüyada durumunu olduğu gibi açıklayacaktır. Ayrıca rüya içerisinde o kimseye sorulacak her sorunun cevabıda yine arzuya uygun bir şekilde bir bir verilecektir.

BİR YOLCULUĞUN VEYA BİR TEŞEBBÜSÜN SONUCU

Her hangi bir işin yolculuğun veya bir teşebbüsün sonunun hayırlı olup olmadığını merak ettiğimiz zaman yahutta her hangi bir yerde olması muhtemel gizli ve saklı olan şeylerin olup olmadığı merak edildiğinde akşam abdestli olarak yatağına yatarken bahsi gecen tertibte hazırlanan yüzüğü yastığının altına koyarak üzerinde uyunmalıdır. Uyku esnasında görülecek rüyada arzu edilen şeyler istenildiği beklenildiği şekilde gösterilecek ve bildirilecektir. Bir işin neticesinin başarı mı zarar mı zafer mi hezimet mi olduğu kişiye bildirilecektir. Bu konudaki neticeye ulaşmak için bahse gecen tertibi niyet sahibinin bizzat hazırlayacağı gibi bu yüzüğü hazırlama işini usulüne uygun başkalarınada yaptırmasında bir sakınca yoktur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !