SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( TAHA SURE-İ ŞERİFESİ )

TAHA SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

EVLENDİRİLMEK İSTENEN TARAFLARDAN BİRİNE BU FİKRİ KABUL ETTİRMEK İÇİN :

*Bir kimse bu sure-i şerifeyi temiz bir kağıt üzerine usulüne uygun yazarak evlendirilmek istenen taraflardan birine bu fikri kabul ettirmek için ipekli bir elbise içinde bir yere yerleştirip talebi kabul etmeyen kimsenin karşısına bu elbiseyle çıkarsa bundan sonra katiyen reddedemez. Bu tertib bir türlü anlaşamayan iki kişi ile iki topluluk içinde aynen böyledir. Barışmayı isteyen şahış veya şahıslardan birisi bu tertibin yapılmış olduğu ipekli bir elbise giyerek barışmakta inat ısrar eden şahıs veya şahısların karşısına çıkar ve sonunda mutlaka anlaşmaya varılır.

*Takım çalışması gerektiren bir durumda dagınıklık var da birbirilerini gereği gibi tutmuyor ve beklenen birlik sağlanamıyorsa içlerinden birisi bu tertibe başvurarak aralarına karışır ve sonunda beklenen birlik ve kuvvet oluşur.

*Zalim bir makam sahibinin huzuruna çıkmak durumunda olan mazlum kimsede bu tertibe başvurarak huzura çıkarsa kötülük yerine iyilik ve iltifat görür.

KOLAY EVLENMEK İÇİN:

Bir kimse bu sure-i şerifeyi safranla usulüne uygun yazarak herhangi bir temiz su içerisine koyar ve bu su ile yıkanırsa kolayca ve en kısa zaman da evlenir ve yuva kurar.

MUTLULUK HAYIR VE BEREKET İÇİN:

YARA VE ÇIBANLAR İÇİN

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN

HASTALIK VE FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN

Bu sure-i şerifenin bazı ayet-i kerimelerine yukarıda saydığımız ihtiyaçlar içinde müracaad edilebilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !