SURELERİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI ( VEDDUHA SURE-İ ŞERİFESİ )

Vedduha  sure-i şerifesinin sırları :

Vedduha sure-i şerifesini her gün Alessabah 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur. Ve her şeyde muvaffakiyet yolu açık olur.

Beş vakit namazını müteakip bu sure-i şerifeyi 3'er  defa okumakta aynı tesiri gösterir.

Sıkıntıya düşen için :

Bir müşkilata düçar olan bir sıkıntıya giriftar olan kimse cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılmayı müteakip kıbleye karşı oturup her defasında Besmele-i Şerife ile 121 defa Vedduha Sure-i Şerifesini okuduktan sonra "Allahümme inni es'elüke bihakkı nebiyyike  muhammedin sallallahü teala aleyhi veselleme vebihürmeti hazihis suretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya Allahü ya Allahü ya Allah" diye dua eder ve sonra 3 ihlas ve 1 fatiha ve 11 defa salat ü selam okuyarak bunları Hazret-i Fahr-i Kainat efendimizin ruh-u mübarekelerine takdim ve hediye eder ve Fahr-i Kainat Efendimizin Ruhaniyetinden yardım talep ederse o müşkilattan, o sıkıntıdan Cenab-ı Allah'ın İnayetiyle kurtulur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !